Pavel černošek - 1971

Narodil jsem se v malebné krajině podhůří Jeseníků, žiji a tvořím v Břidličné. Malování nebo kreslení se věnuji už od dětství a provází mě prakticky celý život. Jsem autodidakt a jediným uměleckým vzděláním jsou mi dva roky Základní umělecké školy. Své dovednosti v oblasti malby jsem piloval v ateliérech hradišťského malíře Jana Hladkého a „našeho“ Josefa Škubny (malíře z Břidličné). Účastnil jsem se krajinářské školy akademického malíře Milana Periče, kterou pořádala Národní galérie.

Snad právě proto, že pocházím z městečka v překrásné jesenické krajině, se nejvíce ve své tvorbě věnuji právě malbě krajiny. Zas a znovu se snažím zachytit tu proměnlivou krásu, která nás obklopuje. Mám rád v krajině tu hru tvarů, barev a světel. Ale nemaluji jen krajinu, rád se pustím i do zátiší nebo městské scenérie (například stará Praha, Olomouc nebo Benátky).

Od roku 2006 jsem se účastnil řady společných i samostatných výstav po celé republice (Zlín, Ostrava, Olomouc, Holešov, Plzeň, Přerov, Doudleby nad Orlicí, Dřevohostice, Bzenec, Kotěšová, Žilina, Stará Turá). Dvakrát jsem byl vyhlášen výtvarníkem Bzeneckého salónu amatérských výtvarníků, kterého se účastnily dvě desítky výtvarníků z Čech, Moravy a Slovenska.

EN

Pavel was born in the beautiful landscape of Jeseníky Mountains. He lives and draws in small city in Czech Republic, in Břidličná. He has been drawning since childhood and it has been a part of his whole life. His artistic education is only 2 years in the Primary Artistic School. His skills has improved in the ateliers of the draw artists Jan Hladký and Josef Škubna. He has participated in the course of landscape drawings of academic artist Milan Perič that has been organized by National Galery.

Because he comes from the little town in such a beautiful landscape, maybe it is the reason why he prefers to drawn landscapes. He still tries to catch the variable beauty that is around him again and again. He likes the game of the shapes, colors and lights. Not only landscape drawing is what he do. But he does not drawn only landscapes, we can find also the still life or town scenes (like old Prague or Olomouc or Venice) in his creation.

Since 2006 he has participated in a number of collective as well as individual exhibitions in Czech Republic and Slovakia (Zlín, Ostrava, Olomouc, Holešov, Plzeň, Přerov, Doudleby nad Orlicí, Dřevohostice, Bzenec, Kotěšová, Žilina, Stará Turá). He has been awarded twice as an artist of the Bzenec saloon of amateur artist, where more than 20 artists took part.

moje tvorba